<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia]]> https://www.adrgagauzia.md/ 05.12.2023 ro https://www.adrgagauzia.md/ Copyright (c) 2023 https://www.adrgagauzia.md/Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» <![CDATA[Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4356&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Achizitionare-lucrari-din-proect-crearea-complexului-turistic-sportiv-ecvestru-At-Prolin/ Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» Informaţia despre solicitant Denumirea  INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Codul fiscal/IDNO  1016601000153 Adresa  MD-3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, Pobeda, 58, ap.312 Web site  --- Persoana de contact Nume Prenume  Andrei Sibov Telefonul de contact  +37329822693 E-mail  adr.utag@gmail.com Fax  --- Datele achizitiei Data publicării  28 apr 2022, 16:47 Data ultimilor modificări  28 ]]> 28.04.2022 18:38 Servicii de proiectarea complexului de depozite frigorifice și casă de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia <![CDATA[Servicii de proiectarea complexului de depozite frigorifice și casă de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4355&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Servicii-de-proiectarea-complexului-de-depozite-frigorifice-i-casa-de-ambalare-a-fructelor-i-strugurilor-de-masa-in-oraul-Comrat-UTA-Gagauzia/ Denumire oficială INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Număr naţional de înregistrare 1016601000153 Adresă АТО Гагаузия, Pobeda, 58, ap.312 Oraș мун.Комрат Cod NUTS n/a Cod poștal MD-3801 Țară МОЛДОВА Persoană de contact Andrei Sibov Telefon +37329822693 E-mail adr.utag@gmail.com Adresa principală: (URL) n/a Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1651143222922 Tipul cumpărătorului n/a Activitate principală n/a Activitatea sectorială principală n/a Scopul achiziției Titlu Servicii de proiectarea ]]> 28.04.2022 18:24 Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga <![CDATA[Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4338&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Servicii-pentru-elaborarea-studiului-de-fezabilitate-privind-constructia-statiei-de-epurare-a-apelor-uzate-in-mun-Ceadar-Lunga/ Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga Информация о заказчике Наименование  INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Фискальный код/IDNO  1016601000153 Адрес  MD-3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, Pobeda, 58, ap.312 https://achizitii.md/ru/public/tender/21053525/  Веб сайт  --- Контактное лицо Ф.И.О  Andrei Sibov Контактный номер  +37329822693 Эл. адрес  adr.utag@gmail.com Факс  --- Данные о ]]> 18.03.2022 12:56 Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» <![CDATA[Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4315&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Lucrari-de-constructie-din-proiect-Imbunatatirea-conditiilor-de-trai-i-de-agrement-a-locuitorilor-din-zona-de-revitalizare/ Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» Obiect Scopul achiziției Titlu Lucrări de construcție din proect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» Cod CPV principal 45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы Tipul contractului Lucrari Valoarea totală estimată fără TVA 3 459 180.00 MDL Criteriul de atribuire Prețul cel mai scăzut Descriere succintă «Обустройство подъездных путей от района "Мясокомбинат» к городскому парку "40 лет ВЛКСМ" в мун. Чадыр-Лунга» Informații privind loturile Acest contract este împărţit ]]> 25.02.2022 16:08 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) <![CDATA[ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4146&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/priglasenie-k-ucactiiu-v-protedure-gocudarctvennoi-zakupki-uclug-nebolisoi-ctoimocti-po-zakupke-kurcov-izuceniea-ruminckogo-eazika-onlain-dlea-clenov-regionalinogo-coveta-po-razvitiiu-povtorno/ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) ANUNȚ DE PARTICIPARE (CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEMBRI CRD)(REPETAT)]]> 15.03.2021 16:08 Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) <![CDATA[Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4131&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Anunt-privind-achizitia-publica-Digitalizarea-retelelor-de-utilitati-apa-i-canalizare-prin-utilizarea-programelor-GIS-cu-sursa-deschisa-open-source-GIS-software/ ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”. Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile ]]> 02.03.2021 13:51 ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE <![CDATA[ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4128&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARELA-PROCEDURA-DE-ACHIZIIE-PUBLICA-DE-VALOARE-MICADE-ACHIZIIONAREA-CURSURILOR-DE-STUDIERE-A-LIMBII-ROMANE-ON-LINE-PENTRU-MEMBRII-CONSILIULUI-REGIONAL-PENTRU-DEZVOLTARE/ ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ACHIZIȚIONAREA CURSURILOR DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE ON-LINE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE ANUNȚ DE PARTICIPARE (CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEMBRI CRD)  ]]> 25.02.2021 15:15 ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. <![CDATA[ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4126&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARELA-PROCEDURA-DE-ACHIZIIE-PUBLICA-DE-VALOARE-MICADE-ELABORARE-A-STUDIULUI-DE-PREFEZABILITATE-PRIVIND-CONSTRUCIA-ADUCIUNILOR-REGIONALE-DE-APA-DIN-RAUL-PRUT-IN-LOCALITAILE-DIN-RAIOANELE-COMRAT-I-CEADAR-LUNGA/ ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ DE ELABORARE A STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA ADUCȚIUNILOR REGIONALE DE APĂ DIN RÂUL PRUT ÎN LOCALITĂȚILE DIN RAIOANELE COMRAT ȘI CEADÂR-LUNGA. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE (STUDIU DE PREFEZABILITATE)]]> 25.02.2021 09:55 Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, РМ <![CDATA[Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, РМ // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4097&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/raboti-po-zamene-cusectvuiusih-i-uctanovke-novih-ctolearnih-izdelii-pereuctanovke-cusectvuiusih-i-podgotovke-k-uctanovke-novih-narujnih-blokov-cictem-konditionirovaniea-c-korzinami-pod-nih-blagouctroictvo-glavnoi-i-tortevoi-vhodnih-grupp-v-zdanie-tentra-cemeinih-vracei-racpolojennogo-po-ul-pobeda-44-mun-komrat-ato-gagauziea-rm/ «Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. Победа 44, ]]> 14.08.2020 10:15 Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” <![CDATA[Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4014&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Autospeciale-pentru-colectarea-deeurilor-cu-incalcare-din-spate-cu-vol-6-m3-in-cadrul-proiectului-Optimizarea-sistemului-gestionarii-deeurilor-solide-in-raionul-Vulcaneti/ Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1591159983542?tab=contract-notice]]> 03.06.2020 13:08 Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” <![CDATA[Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3962&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Autospeciale-pentru-colectarea-deeurilor-cu-incalcare-din-spate-cu-vol-6-m3-in-cadrul-proiectului-Optimizarea-sistemului-gestionarii-deeurilor-solide-in-raionul-Vulcaneti/ Autospeciale pentru colectarea deșeurilor cu încălcare din spate cu vol. 6 m3 în cadrul proiectului “Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești” https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1583148028849?tab=contract-notice]]> 05.03.2020 09:09 Результаты Открытых торгов №17/04025 от 01.12.2017 года "Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного Парка м. Комрат". <![CDATA[Результаты Открытых торгов №17/04025 от 01.12.2017 года "Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного Парка м. Комрат". // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3413&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/rezulitati-otkritih-torgov-1704025-ot-01122017-goda-obuctroictvo-territorii-i-podkliucenie-k-kommunalinoi-infractrukture-i-podiezdnim-puteam-promislennogo-parka-m-komrat/ Статус процедуры: Выполнение контракта. Предмет закупки: Работы, предусмотренные в рамках реализации проекта «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун.Комрат». Бюллетень Государственных Закупок: № 90 от 10.11.2017 года. Номер и тип процедуры закупки: Открытые торги №17/04025 от 01.12.2017 года. Тип предмета закупки: Работы. Cod CPV:  45200000-9 (Полные или частичные строительные работы и публичные работы. ) Источник бюджетных средств/публичных средств: Национальный Фонд Регионального Развития (НФРР). Бюджет АТО Гагаузия. Администратор выделенных средств: Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия. Получатель товаров/услуг/ работ: Исполнителный Комитет АТО Гагаузия. До предельного срока 01 декабря 2017 года, было подано 5 (кол-во) оферты/кандидатуры, а именно: • ]]> 09.02.2018 13:04 Licitaţie publică Nr. 17/04025. Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat.(REPETAT) <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 17/04025. Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat.(REPETAT) // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3331&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1704025-Amenajarea-territoriului-i-conectarea-la-infrastructura-de-utilitati-i-drumuri-de-acces-a-Parcul-Industrial-din-municipiul-ComratREPETAT/ Buletin Nr 90 din 10.11.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Licitaţie publică Nr. 17/04025   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SACALÎ NICOLAI Obiectul achiziţiei Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat (Repetat) Cod CPV 45200000-9 Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50 Locul desfăşurării procedurii de ]]> 13.11.2017 09:30 Servicii Responsabil Tehnic pentru lucrările "Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat" (Repetat) <![CDATA[Servicii Responsabil Tehnic pentru lucrările "Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat" (Repetat) // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3330&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Servicii-Responsabil-Tehnic-pentru-lucrarile-Amenajarea-territoriului-i-conectarea-la-infrastructura-de-utilitati-i-drumuri-de-acces-a-Parcul-Industrial-din-municipiul-Comrat-Repetat/ Buletin Nr 89 din 07.11.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor     Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03975   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SACALÎ NICOLAI Obiectul achiziţiei Servicii Responsabil Tehnic pentru lucrările "Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat" (Repetat) Cod CPV 71520000-9 Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini   Locul ]]> 13.11.2017 09:20 Cererea ofertelor de prețuri Nr. 17/03660. Servicii Responsabil Tehnic pentru lucrările "Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat" <![CDATA[Cererea ofertelor de prețuri Nr. 17/03660. Servicii Responsabil Tehnic pentru lucrările "Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat" // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3311&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Cererea-ofertelor-de-preturi-Nr-1703660-Servicii-Responsabil-Tehnic-pentru-lucrarile-Amenajarea-territoriului-i-conectarea-la-infrastructura-de-utilitati-i-drumuri-de-acces-a-Parcul-Industrial-din-municipiul-Comrat/ Buletin Nr 83 din 17.10.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03660   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului ]]> 23.10.2017 11:37 Licitaţie publică Nr. 17/03621. Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat. <![CDATA[Licitaţie publică Nr. 17/03621. Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat. // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3297&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Licitatie-publica-Nr-1703621-Amenajarea-territoriului-i-conectarea-la-infrastructura-de-utilitati-i-drumuri-de-acces-a-Parcul-Industrial-din-municipiul-Comrat/ Buletin Nr 82 din 13.10.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor     Licitaţie publică Nr. 17/03621   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SACALÎ NICOLAI Obiectul achiziţiei Amenajarea territoriului și conectarea la infrastructura de utilitați și drumuri de acces a Parcul Industrial din municipiul Comrat Cod CPV 45200000-9 Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50 Locul desfăşurării procedurii de achiziţie ]]> 16.10.2017 08:10 Rezultatele licitației publice nr 17/02888, relativ proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide din raionul Vulcănești" <![CDATA[Rezultatele licitației publice nr 17/02888, relativ proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide din raionul Vulcănești" // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3286&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Rezultatele-licitatiei-publice-nr-1702888-relativ-proiectului-Optimizarea-sistemului-de-gestionare-a-deeurilor-solide-din-raionul-Vulcaneti/ Stare procedura: Executarea contractului.Obiectul de achiziție: Bunuri, prevăzute în cadrul proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești".Buletinul Achizițiilor Publice: nr. 66 din 18.08.2017 ani.Numărul și tipul de procedura de achiziție: licitația publică nr 17/02888 de 18.08.2017Tipul obiectului de achiziție: BunuriCod CPV: 34144511-3Sursa mijloacelor bugetare/banilor publici: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).Administratorul de fonduri alocate: Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.Beneficiarul de bunuri/servicii/ lucrări: Primăria, Vulcănești.Cod CPV: (34144511-3), Мусороуборочный camion (camionul de gunoi pentru colectare și ]]> 02.10.2017 13:48 Открытые торги № 17/02888. Закупка Мусороуборочного грузовика (мусоровоза) для сбора мусора и прессования твердо-бытового мусора объемом 6 куб.м. в рамках реализации проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты». <![CDATA[Открытые торги № 17/02888. Закупка Мусороуборочного грузовика (мусоровоза) для сбора мусора и прессования твердо-бытового мусора объемом 6 куб.м. в рамках реализации проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты». // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3249&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/otkritie-torgi-1702888-zakupka-mucorouborocnogo-gruzovika-mucorovoza-dlea-cbora-mucora-i-preccovaniea-tverdo-bitovogo-mucora-obiemom-6-kubm-v-ramkah-realizatii-proekta-optimizatiea-cictemi-upravleniea-tverdimi-othodami-v-raione-vulkanesti/   Buletin Nr 66 din 18.08.2017 Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Licitaţie publică Nr. 17/02888   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de ]]> 18.08.2017 15:04 Результаты Открытых торгов №17/01902 от 13.07.2017 года относительно проекта "Оптимизация системы управления твердыми отходами Вулканештского района" <![CDATA[Результаты Открытых торгов №17/01902 от 13.07.2017 года относительно проекта "Оптимизация системы управления твердыми отходами Вулканештского района" // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3247&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/rezulitati-otkritih-torgov-1701902-ot-13072017-goda-otnocitelino-proekta-optimizatiea-cictemi-upravleniea-tverdimi-othodami-vulkanestckogo-raiona/ Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия доводит до вашего сведения что в ходе Открытых торгов №17/01902 от 13.07.2017 года относительно проекта "Оптимизация системы управления твердыми отходами  Вулканештского района", рабочая группа для государственной закупки работ, согласно протокола оценки оферт №17/01902/001 от 13.07.2017 года, выявила победителем SC „Energoplat" ]]> 16.08.2017 14:45 Открытые торги № 17/01902. Закупка товаров в рамках реализации проекта "Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты". <![CDATA[Открытые торги № 17/01902. Закупка товаров в рамках реализации проекта "Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе Вулканешты". // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3205&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/otkritie-torgi-1701902-zakupka-tovarov-v-ramkah-realizatii-proekta-optimizatiea-cictemi-upravleniea-tverdimi-othodami-v-raione-vulkanesti/ Buletin Nr 50 din 23.06.2017  Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor   Licitaţie publică Nr. 17/01902   Autoritatea contractantă AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Adresa Republica Moldova, Uta Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda 50, et. 2 Telefon/fax 029822693 Membru al grupului de ]]> 21.06.2017 17:10 Результаты Открытых торгов №17/00534 от 05.05.2017 года относительно Ремонта дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакской в г. Чадыр-Лунга. <![CDATA[Результаты Открытых торгов №17/00534 от 05.05.2017 года относительно Ремонта дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакской в г. Чадыр-Лунга. // Proceduri]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=3201&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/rezulitati-otkritih-torgov-1700534-ot-05052017-goda-otnocitelino-remonta-dorogi-po-ul-c-lazo-ot-nacala-do-ul-budjakckoi-v-g-cadir-lunga/ Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия доводит до вашего сведения что в ходе Открытых торгов №17/00534 от 05.05.2017 года относительно Ремонта дороги по ул. С. Лазо от начала до ул. Буджакской в г. Чадыр-Лунга, рабочая группа для государственной закупки работ, согласно ]]> 19.06.2017 11:12