<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia]]> https://www.adrgagauzia.md/ 14.06.2024 ro https://www.adrgagauzia.md/ Copyright (c) 2024 https://www.adrgagauzia.md/CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTARII REGIONALE DECIZIE <![CDATA[CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTARII REGIONALE DECIZIE // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=4401&t=/Legislatie/Acte-normative/CONSILIUL-NATIONAL-DE-COORDONARE-A-DEZVOLTARII-REGIONALE-DECIZIE/ 03.03.2022 11:31 HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=4108&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-HG3862020-din-17062020-cu-privire-la-planificarea-elaborarea-aprobarea-implementarea-monitorizarea-i-evaluarea-documentelor-de-politici-publice/ HOTĂRÎRE Nr. HG386/2020 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice]]> 26.01.2021 08:43 CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTARII REGIONALE DECIZIE nr. 24/20 din 20.10 .2020 <![CDATA[CONSILIUL NATIONAL DE COORDONARE A DEZVOLTARII REGIONALE DECIZIE nr. 24/20 din 20.10 .2020 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=4074&t=/Legislatie/Acte-normative/CONSILIUL-NATIONAL-DE-COORDONARE-A-DEZVOLTARII-REGIONALE-DECIZIE-nr-2420-din-2010-2020/ 09.11.2020 15:42 HOTĂRÎRE Nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3784&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-127-din-08022008-cu-privire-la-masurile-de-realizare-a-Legii-nr-438-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ HOTĂRÎRE Nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova]]> 18.06.2019 12:48 HOTĂRÎRE Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3783&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-158-din-04032010-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 158 от  04.03.2010 об утверждении Национальной стратегии регионального развития]]> 18.06.2019 12:46 HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3782&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-203-din-29032017-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-unic-de-program-pentru-anii-2017-2020/ Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 203 din  29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 293     În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:    1. Se aprobă Documentul unic de program ]]> 18.06.2019 11:16 H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017 <![CDATA[H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3781&t=/Legislatie/Acte-normative/H-O-T-A-R-I-R-E-pentru-aprobarea-Planului-de-actiuni-privind-implementarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2016-2020-nr-485-din-29062017/ H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017]]> 18.06.2019 11:15 Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională 2012 <![CDATA[Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională 2012 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3780&t=/Legislatie/Acte-normative/Instructiunea-pentru-utilizatori-privind-inaintarea-propunerilor-de-proiecte-pentru-finantare-din-Fondul-national-pentru-dezvoltare-regionala-2012/ 18.06.2019 11:14 HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3779&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-Nr-1328-din-13122016-pentru-aprobarea-Planului-de-Actiuni-privind-dezvoltarea-social-economica-a-unitatii-teritoriale-autonome-Gagauzia-pentru-perioada-2016-2019/ HGO1328/2016ID intern unic: 368479 Версия на русском Fişa actului juridic Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471 art Nr : 1440 Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă Planul de acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (se anexează).2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acţiuni aprobat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia.3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, pînă la data ]]> 18.06.2019 11:11 HOTĂRÎRE GUVERNULUI nr. 203 din 29 martie 2017, cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020. <![CDATA[HOTĂRÎRE GUVERNULUI nr. 203 din 29 martie 2017, cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020. // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=3166&t=/Legislatie/Acte-normative/HOTARIRE-GUVERNULUI-nr-203-din-29-martie-2017-cu-privire-la-aprobarea-Documentului-unic-de-program-pentru-anii-2017-2020/ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 203 от 29 марта 2017 г. (русская версия) HOTĂRÎRE GUVERNULUI nr. 203 din 29 martie 2017 (versiunea in limba de stat)]]> 07.04.2017 15:38 Hotărîrea de Guvern nr.740 din 10 iunie 2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 <![CDATA[Hotărîrea de Guvern nr.740 din 10 iunie 2016 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=2903&t=/Legislatie/Acte-normative/Hotarirea-de-Guvern-nr740-din-10-iunie-2016-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-aprobarea-Strategiei-Nationale-de-Dezvoltare-Regionala-pentru-anii-2016-2020/ ]]> 23.06.2016 09:36 Hotărîrea Guvernului Тr.1305 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale <![CDATA[Hotărîrea Guvernului Тr.1305 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=864&t=/Legislatie/Acte-normative/Hotarirea-Guvernului-Dr1305-cu-privire-la-Consiliul-National-de-Coordonare-a-Dezvoltarii-Regionale/ În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) și al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova„ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei.]]> 21.11.2008 00:00 Hotărîrea Guvernului Nr.127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[Hotărîrea Guvernului Nr.127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte normative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=344&id=862&t=/Legislatie/Acte-normative/Hotarirea-Guvernului-Nr127-cu-privire-la-masurile-de-realizare-a-Legii-nr-438-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum în scopul dezvoltării stabile, durabile și uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare și a localităților Republicii Moldova, Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se creează: Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică.]]> 08.02.2008 00:00