<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia]]> https://www.adrgagauzia.md/ 13.07.2024 ro https://www.adrgagauzia.md/ Copyright (c) 2024 https://www.adrgagauzia.md/H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022 <![CDATA[H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4331&t=/Legislatie/Acte-legislative/H-O-T-A-R-A-R-Epentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-organizareasi-functionarea-Consiliului-National-de-Coordonarea-Dezvoltarii-Regionale-si-Localenr-172-din-16032022/ H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022]]> 21.03.2022 11:11 H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022 <![CDATA[H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4329&t=/Legislatie/Acte-legislative/H-O-T-A-R-A-R-E-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-gestionarea-mijloacelor-financiare-ale-Fondului-national-pentru-dezvoltare-regionala-si-locala-nr-152-din-09032022/ H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022]]> 21.03.2022 11:01 L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022 <![CDATA[L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4327&t=/Legislatie/Acte-legislative/L-E-G-E-privind-Fondul-national-pentru-dezvoltare-regionala-si-locala-nr-27-din-10022022/ 21.03.2022 10:49 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 <![CDATA[ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4143&t=/Legislatie/Acte-legislative/poctanovlenie-ob-utverjdenii-nationalinoi-programmi-razvitiea-gorodov-poliucov-rocta-v-recpublike-moldova-na-2021/ 11.03.2021 13:44 LEGE Nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 <![CDATA[LEGE Nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4072&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-239-din-13102016-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-regionala-pentru-anii-2016-2020/ 02.11.2020 17:08 LEGE Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat <![CDATA[LEGE Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3265&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-179-din-10072008-cu-privire-la-parteneriatul-public-privat/ LEGE Nr. 179  din  10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat]]> 07.09.2017 15:38 LEGE Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător <![CDATA[LEGE Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3264&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-81-din-18032004-cu-privire-la-investitiile-in-activitatea-de-intreprinzator/ LEGE Nr. 81 din  18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător]]> 07.09.2017 15:36 LEGE Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi <![CDATA[LEGE Nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3263&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-845-din-03011992-cu-privire-la-antreprenoriat-si-intreprinderi/ 845.pdf]]> 07.09.2017 15:29 LEGE Nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare <![CDATA[LEGE Nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3262&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-138-din-21072007-cu-privire-la-parcurile-stiintifico-tehnologice-si-incubatoarele-de-inovare/ 138.pdf]]> 07.09.2017 15:13 ORDIN cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor <![CDATA[ORDIN cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3261&t=/Legislatie/Acte-legislative/ORDIN-cu-privire-la-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor/ Asigurarea_transparentei_in_procesul_decizional.pdf]]> 07.09.2017 14:58 Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016–2020 <![CDATA[Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016–2020 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3260&t=/Legislatie/Acte-legislative/Legea-nr-239-din-13-octombrie-2016-pentru-aprobarea-Strategiei-Nationale-de-Dezvoltare-Regionala-pentru-anii-20162020/ 3._Strategia_Nationala_de_Dezvoltare_Regionala_2016-2020.pdf]]> 07.09.2017 13:22 Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională <![CDATA[Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3242&t=/Legislatie/Acte-legislative/Instructiunea-pentru-utilizatori-privind-inaintarea-propunerilor-de-proiecte-pentru-finantare-din-Fondul-national-pentru-dezvoltare-regionala/ 07.08.2017 14:59 LEGE Nr. 307 din 22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[LEGE Nr. 307 din 22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3239&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-307-din-22122016-pentru-completarea-Legii-nr-438-XVI-din-28-decembrie-2006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ LEGE Nr. 307 din  22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova]]> 07.08.2017 14:32 LEGE Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova <![CDATA[LEGE Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=3238&t=/Legislatie/Acte-legislative/LEGE-Nr-438-din-28122006-privind-dezvoltarea-regionala-in-Republica-Moldova/ LEGE Nr. 438 din  28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova]]> 07.08.2017 14:29 Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat <![CDATA[Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=860&t=/Legislatie/Acte-legislative/Legea-Nr179-cu-privire-la-parteneriatul-public-privat/ Prezenta lege stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalitățile de realizare, procedura de inițiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat.]]> 10.07.2008 00:00 Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 <![CDATA[Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011 // Acte legislative]]> https://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=858&t=/Legislatie/Acte-legislative/Legea-Nr-295-pentru-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-pe-anii-2008-2011/ Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.]]> 21.12.2007 00:00