Главная   -  Полезная информация   -  Объявления - ANUNŢ privind inițierea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

ANUNŢ privind inițierea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

   
23.02.2017    

În conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 5 alineat (6), pct. a), dar și în conformitate cu decizia nr. 8/16 din 2 septembrie 2016, privind aprobarea  Regulamentului de selectare prin concurs a reprezentantului societății civile în calitate de membru al Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță concursul de selectare a membrului Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Dosarele persoanelor doritoare de a participa, pot fi expediate pînă pe data de 10 martie, 2017 în adresa drei Victoria BALTAG, consultant Direcția Relații cu Instituțiile  de Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, la adresa electronică: victoria.baltag@mdrc.gov.md, la nr. de telefon (022) 204-547, sau depuse personal la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 700, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar (dosar cu șină) și trebuie să includă următoarele acte:

 

  1. cerere pentru participare la concurs;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copia carnetului de muncă;
  4. copia documentelor care certifică studiile;
  5. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. curriculum vitae;
  8. portofoliul activităților ONG-ului;
  9. candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale.

 

Regulament.doc


 

Комментарии (0) Добавить комментарий
Имя, Фамилия *: E-mail:
Комментарий * осталось символов