Prima   -  Achiziții Publice   -  Proceduri - Rezultatele licitației publice nr 17/02888, relativ proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide din raionul Vulcănești"

Rezultatele licitației publice nr 17/02888, relativ proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide din raionul Vulcănești"

   
02.10.2017   1278 Accesări  

Stare procedura: Executarea contractului.
Obiectul de achiziție: Bunuri, prevăzute în cadrul proiectului "Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești".
Buletinul Achizițiilor Publice: nr. 66 din 18.08.2017 ani.
Numărul și tipul de procedura de achiziție: licitația publică nr 17/02888 de 18.08.2017


Tipul obiectului de achiziție: Bunuri
Cod CPV: 34144511-3
Sursa mijloacelor bugetare/banilor publici: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).
Administratorul de fonduri alocate: Agenția de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia.
Beneficiarul de bunuri/servicii/ lucrări: Primăria, Vulcănești.
Cod CPV: (34144511-3), Мусороуборочный camion (camionul de gunoi pentru colectare și presare ferm-gunoi menajer volum de 6 metri cubi, în cantitate - 1 bucată;
Conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții, pornind de la documentele de licitație și cerințelor de calificare față de operatorul economic, este recunoscut ca fiind câștigătoare oferta depusă de ofertant "AUTO-PREZENT" SRL., cu офертным oferta 990 000,00 lei. 
Termenul de livrare a produselor este de: 45 de zile
Termenul de garanție pentru bunurile livrate: 24 de luni. 
Contractul de antrepriză a fost încheiat între ADR UTA Găgăuzia cu operatorul economic "AUTO-PREZENT" SRL.