Prima   -  Legislație   -  Acte normative - HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020

HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020

   
18.06.2019    

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 203 
din  29.03.2017
cu privire la aprobarea Documentului unic 
de program pentru anii 2017-2020
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 293
    În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Documentul unic de program pentru anii 2017-2020 (se anexează).
    2. Finanţarea proiectelor incluse în Documentul unic de program pentru anii 2017-2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor financiare alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională.
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
    1) va monitoriza procesul de realizare a Documentului unic de program pentru anii 2017-2020;
    2) va asigura alocarea mijloacelor financiare din  Fondul național pentru dezvoltare regională, cu aprobarea acestora de către Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
    3) va prezenta Guvernului, pînă la data de 31 martie a anului următor celui de referinţă, rapoarte anuale privind implementarea Documentului sus-menţionat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                      Vasile Bîtca

    Nr. 203. Chişinău, 29 martie 2017.


    program