Prima   -  Presa   -  Noutăți - UCIP IFAD lansează concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale.

UCIP IFAD lansează concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură în cadrul Proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale.

   
01.06.2022   675 Accesări  

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

a) Infrastructura de irigare

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:

  • Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune terenurile beneficiarilor cu hidranți (la necesitate), bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);
  • Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);
  • Construcția/reabilitarea iazurilor/lacurilor de acumulare a apei, aceste iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursa de apa pentru animale domestice si sălbatice. Aceste iazuri/lacuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură.

Nici un sistem de irigare nu va avea capacitatea de irigare a terenurilor agricole mai mare de o suprafață de 100 ha.

b) Infrastructura de drumuri

Proiectul va acorda invertiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația) drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 – 3 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

 

Detalii privind criteriile de eligibilitate, modul de participare la concurs, condițiile de finanțare, condițiile de evaluare a cererilor de finanțare le găsiți accesând pagina www.ucipifad.md

Toate cererile de finanțare care vor trece cu succes etapa de pre-calificare vor fi admise la etapa de calificare și clasificare.

La etapa de Calificare și clasificare toate cererile de finanțare de finanțare precalificate vor fi clasate, pe baza rezultatelor studiilor de fezabilitate, folosind Sistemul de Clasificare a Obiectivelor descris mai jos. Cererile de finanțare vor fi clasificate în ordine descrescătoare până când toate fondurile disponibile pentru un anumit an sunt alocate.

Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare pentru aprobarea granturilor competitive în cadrul componentei infrastructură.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența,

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa:

office@ucipifad.md sau la tel: 022 223075,

mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), mob: 079640704 (Ecaterina, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

Notă: Evaluarea cererilor se va face trimestrial.

Rezultatele etapelor de pre-calificare și calificare vor fi comunicate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile care vor fi aprobate spre finanțare vor fi publicate.