Prima   -  Presa   -  Noutăți - Starea ecologică a resurselor acvatice, protecția și conservarea acestora, subiecte dezbătute în cadrul unei conferințe regionale desfășurate în sud, la Cimișli

Starea ecologică a resurselor acvatice, protecția și conservarea acestora, subiecte dezbătute în cadrul unei conferințe regionale desfășurate în sud, la Cimișli

   
11.02.2019   1900 Accesări  

Starea ecologică a resurselor acvatice din regiunea sud a Republicii Molodova, protecția și conservarea acestora au fost subiectele dezbătute astăzi, 6 februarie, în cadrul unei conferințe regionale care s-a desfășurat la Cimișlia.

Conferința a fost organizată de Mișcarea Ecologistă din Moldova. La eveniment au participat specialiști din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției "Apele Moldovei", Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Inspectoratelor Ecologice, reprezentanți ai Comitetelor sub-bazinelor hidrografice existente la nivel regional și ONG-urilor de mediu care dețin expertiză în acest domeniu, precum și exponenți ai APL de nivelele I și II din cele opt raioane ale regiunii sud.

Scopul evenimentului a fost de a aduce la cunoștința reprezentanților autorităților publice locale din regiunea de Sud a Republicii Moldova oportunitățile de eficientizare a proceselor decizionale ce țin de utilizarea, protecția și conservarea resurselor de apă la nivel local și regional.

În deschiderea conferinței, Alecu Reniță, președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, a vorbit despre starea ecologică precară a resurselor acvatice, inclusiv în sudul Republicii Moldova, fapt care impune luarea unor măsuri concrete pentru asigurarea securității ecologice și alimentării cu apă a cetățenilor.În această ordine de idei, o soluție ar fi aplicarea cadrului legislativ care reglementează gestionarea resurselor acvatice și încurajează utilizarea Comitetelor de Bazin și Sub-bazin hidrografic ca instrumente de administrare în comun a bazinelor acvatice și a râurilor de arealul localităților.

La rândul său, Maria Culeșov, director ADR Sud, s-a referit la proiectele de aprovizionare cu apă și canalizare implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud din Fondul Național de Dezvoltare Regională și cu suportul partenerilor de dezvoltare, printre care construcția apeductului magistral Leova-Iargara, care urmează să aducă beneficii unui număr de peste 20 de mii de locuitori din sudul Moldovei, asigurându-le acestora accesul la servicii moderne de aprovizionare cu apă și de canalizare.