Prima   -  Revitalizare Urbană
Revitalizare Urbană
Ghid privind revitalizarea urbanăpentru orașele din Republica Moldova
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului coordonat de Ministerul Fondurilor și Politicii Regionale din Republica Polonia, nr. 309/2017/M3 „Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, cofinanțat din fondurile programului de cooperare poloneză pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor de Externe al Poloniei, implementat în perioada 2017 – 2019.Ghid privind revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova 
11.09.2020     
Программа ревитализации Чадыр-Лунги 2020-2022 гг
Программа ревитализации Чадыр-Лунги 2020-2022 гг 
13.07.2020     
   
Программа по Ревитализация города Вулканешты 2020 - 2023
Программа по Ревитализация города Вулканешты 2020 - 2023
07.07.2020     
Linii directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova
Linii directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova
02.09.2019     
   
Развитие Городов – Подход Городской Ревитализации
Развитие Городов является одним из наших приоритетов и осуществляется в нескольких городах страны на основе подхода Городской Ревитализации. Главная идея подхода - это положительная трансформация тех районов города, которые находятся в кризисе и нуждаются в социальных, архитектурных и экономических изменениях.
02.09.2019