Prima   -  Planificare și programare regionala   -  Strategii și programe regionale
Strategii și programe regionale
Strategia de Dezvoltare Regională Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2020.
Strategia de Dezvoltare Regională Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2020 aprobată.
13.11.2017     
PLAN de ACŢIUNI privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019.
  Aprobatprin Hotărârea Guvernului nr.1328din 13 decembrie 2016PLAN de ACŢIUNIprivind dezvoltarea social-economică a unităţiiteritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019Nr.d/oAcţiuneaSubacţiuneaTermenul de realizareInstituţia responsabilăIndicatorii de rezultat  123456 1.Modificarea cadrului legal privind repartizarea mijloacelor financiare prevăzute de fondurile naţionaleRepartizarea anuală a Fondului rutier pentru reparaţia drumurilor locale ale UTA Găgăuzia, cel puţin în cuantumul aferent principiului proporţionalităţii2017-2019Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii DrumurilorSumă alocată din Fondul rutier, cel puţin în cuantumul aferent
07.08.2017