Prima   -  Legislație   -  Acte normative
Acte normative
HOTĂRÎRE Nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
HOTĂRÎRE Nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova
18.06.2019     
HOTĂRÎRE Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 158 от  04.03.2010 об утверждении Национальной стратегии регионального развития
18.06.2019     
   
HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020
Republica MoldovaGUVERNULHOTĂRÎRE Nr. 203 din  29.03.2017cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 293    În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:    1. Se aprobă Documentul unic de program
18.06.2019     
H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017
H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017
18.06.2019     
   
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională 2012
anexa_nr.1_Formular_Nota_conceptual.docxanexa_nr.2_dormular_CCF.docxAnexa_nr.3-7docx.docxIntructiunea_pentru_utilizatori-2016aa.pdf
18.06.2019     
HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019
HGO1328/2016ID intern unic: 368479 Версия на русскомFişa actului juridicRepublica MoldovaGUVERNULHOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471 art Nr : 1440Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă Planul de acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (se anexează).2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acţiuni aprobat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia.3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, pînă la data
18.06.2019