Prima   -  Legislație   -  Acte normative
Acte normative
Hotărîrea Guvernului Тr.1305 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) și al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova„ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei.
Vezi în : româna   русский   21.11.2008      Monitorul Oficial Nr. 211-212 din 28.11.2008  
Hotărîrea Guvernului Nr.127 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum în scopul dezvoltării stabile, durabile și uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare și a localităților Republicii Moldova, Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se creează: Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică.
Vezi în : româna   русский   08.02.2008      Monitorul Oficial Nr. 34-36 din 19.02.2008