Prima   -  Legislație   -  Acte legislative
Acte legislative
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022
21.03.2022     
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022
21.03.2022     
   
L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
LEGE privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022
21.03.2022     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021-2027 годы № 916  от  16.12.2020 
11.03.2021     
   
LEGE Nr. 239 din 13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
LEGE Nr. 239 din  13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
02.11.2020     
LEGE Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
LEGE Nr. 179  din  10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
07.09.2017     
   
LEGE Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
LEGE Nr. 81 din  18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
07.09.2017     
   
   
1 2 »»