Главная - Законодательные акты - Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011

Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011

21.12.2007 Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.
Смотреть в :   româna    русский