Prima - Acte normative - Hotărîrea Guvernului Тr.1305 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

Hotărîrea Guvernului Тr.1305 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

21.11.2008 Monitorul Oficial Nr. 211-212 din 28.11.2008
În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) și al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 ”Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova„ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTÄ‚RÄ‚ȘTE: Se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei.
Vezi în :   româna    русский