<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia]]> http://www.adrgagauzia.md/ 24.05.2022 ro http://www.adrgagauzia.md/ Copyright (c) 2022 http://www.adrgagauzia.md/Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» <![CDATA[Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4356&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Achizitionare-lucrari-din-proect-crearea-complexului-turistic-sportiv-ecvestru-At-Prolin/ Achiziționare lucrări din proect «crearea complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» Informaţia despre solicitant Denumirea  INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Codul fiscal/IDNO  1016601000153 Adresa  MD-3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, Pobeda, 58, ap.312 Web site  --- Persoana de contact Nume Prenume  Andrei Sibov Telefonul de contact  +37329822693 E-mail  adr.utag@gmail.com Fax  --- Datele achizitiei Data publicării  28 apr 2022, 16:47 Data ultimilor modificări  28 ]]> 28.04.2022 18:38 Servicii de proiectarea complexului de depozite frigorifice și casă de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia <![CDATA[Servicii de proiectarea complexului de depozite frigorifice și casă de ambalare a fructelor și strugurilor de masă în orașul Comrat, UTA Găgăuzia // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4355&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Servicii-de-proiectarea-complexului-de-depozite-frigorifice-i-casa-de-ambalare-a-fructelor-i-strugurilor-de-masa-in-oraul-Comrat-UTA-Gagauzia/ Denumire oficială INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Număr naţional de înregistrare 1016601000153 Adresă АТО Гагаузия, Pobeda, 58, ap.312 Oraș мун.Комрат Cod NUTS n/a Cod poștal MD-3801 Țară МОЛДОВА Persoană de contact Andrei Sibov Telefon +37329822693 E-mail adr.utag@gmail.com Adresa principală: (URL) n/a Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1651143222922 Tipul cumpărătorului n/a Activitate principală n/a Activitatea sectorială principală n/a Scopul achiziției Titlu Servicii de proiectarea ]]> 28.04.2022 18:24 Ambasada Canadei în Republica Moldova anunță apel de propuneri de proiecte în cadrul programului Fondul Canadian pentru inițiative locale <![CDATA[Ambasada Canadei în Republica Moldova anunță apel de propuneri de proiecte în cadrul programului Fondul Canadian pentru inițiative locale // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4351&t=/Presa/Noutati/Ambasada-Canadei-in-Republica-Moldova-anunta-apel-de-propuneri-de-proiecte-in-cadrul-programului-Fondul-Canadian-pentru-initiative-locale/ Programul este conceput pentru a sprijini proiecte la scară mică însă cu impact ridicat în țările în curs de dezvoltare, care se aliniază la domeniile prioritare tematice de implicare ale Global Affairs Canada. Programul este îndreptat către proiecte la nivel local. Proiectele sunt selectate și aprobate de ambasada sau înaltul comision al Canadei. Programul Fondul Canadian pentru inițiative locale servește, de asemenea, la sprijinirea relațiilor bilaterale pozitive dintre Canada și țările beneficiare și societățile lor civile, prin aprofundarea contactelor și sprijinirea ]]> 18.04.2022 08:09 Pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei s-au alocat pentru dezvoltarea regională și locală <![CDATA[Pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei s-au alocat pentru dezvoltarea regională și locală // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4339&t=/Presa/Noutati/Pentru-anul-2022-circa-770-milioane-de-lei-s-au-alocat-pentru-dezvoltarea-regionala-i-locala/ Pentru anul 2022, circa 770 milioane de lei s-au alocat pentru dezvoltarea regională și locală. O bună parte din acești bani, 470 de milioane lei, sunt orientați pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare la nivel de localități, pentru construcția și renovarea școlilor și grădinițelor, a caselor de cultură, terenurilor de joacă pentru copii, a sălilor sportive, dar și pentru măsuri de eficientizare energetică a clădirilor publice. ]]> 25.03.2022 13:34 Start Concursului de propuneri de proiecte în cadrul Programul național de dezvoltare locală „Satul European” <![CDATA[Start Concursului de propuneri de proiecte în cadrul Programul național de dezvoltare locală „Satul European” // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4332&t=/Presa/Noutati/Start-Concursului-de-propuneri-de-proiecte-in-cadrul-Programul-national-de-dezvoltare-locala-Satul-European/ Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Agențiile de Dezvoltare Regională anunță lansarea Concursului de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală, desfășurat în cadrul Programului național de Dezvoltare Locală „Satul European”. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.  Primăriile pot depune propuneri de proiecte pentru construcția sau modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare, pentru renovarea grădinițelor, școlilor, caselor de cultură și a altor obiecte de infrastructură locală. Pot fi propuneri de proiecte ]]> 21.03.2022 13:47 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022 <![CDATA[H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022 // Acte legislative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4331&t=/Legislatie/Acte-legislative/H-O-T-A-R-A-R-Epentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-organizareasi-functionarea-Consiliului-National-de-Coordonarea-Dezvoltarii-Regionale-si-Localenr-172-din-16032022/ H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale nr. 172 din 16.03.2022]]> 21.03.2022 11:11 H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022 <![CDATA[H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022 // Acte legislative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4329&t=/Legislatie/Acte-legislative/H-O-T-A-R-A-R-E-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-gestionarea-mijloacelor-financiare-ale-Fondului-national-pentru-dezvoltare-regionala-si-locala-nr-152-din-09032022/ H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 152 din 09.03.2022]]> 21.03.2022 11:01 L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022 <![CDATA[L E G E privind Fondul naţional pentru dezvoltare regională şi locală nr. 27 din 10.02.2022 // Acte legislative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4327&t=/Legislatie/Acte-legislative/L-E-G-E-privind-Fondul-national-pentru-dezvoltare-regionala-si-locala-nr-27-din-10022022/ 21.03.2022 10:49 Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga <![CDATA[Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4338&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Servicii-pentru-elaborarea-studiului-de-fezabilitate-privind-constructia-statiei-de-epurare-a-apelor-uzate-in-mun-Ceadar-Lunga/ Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind construcția stației de epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga Информация о заказчике Наименование  INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ UTA GĂGĂUZIA Фискальный код/IDNO  1016601000153 Адрес  MD-3801, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, мун.Комрат, Pobeda, 58, ap.312 https://achizitii.md/ru/public/tender/21053525/  Веб сайт  --- Контактное лицо Ф.И.О  Andrei Sibov Контактный номер  +37329822693 Эл. адрес  adr.utag@gmail.com Факс  --- Данные о ]]> 18.03.2022 12:56 Un nou nivel de cooperare cu Solidarity Fund PL <![CDATA[Un nou nivel de cooperare cu Solidarity Fund PL // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4325&t=/Presa/Noutati/Un-nou-nivel-de-cooperare-cu-Solidarity-Fund-PL/ ADR UTA Găgăuzia a discutat joi, 10 martie 2022 cu Tomasz Horbowski, directorul Solidarity Fund PL în Moldova privind realizările comune ale instituțiilor și continuarea cooperării în astfel de domenii ca revitalizarea urbană și dezvoltarea orașelor-poli de creștere. În cadrul întâlnirii de lucru cu reprezentanții Solidarity Fund PL în Moldova, Tatiana Donceva, directorul ADR UTA Găgăuzia, a menționat că dezvoltarea urbană este una dintre prioritățile Programului Operațional Regional al ADR UTA Găgăuzia pentru anii 2022-2024. ADR UTA Găgăuzia va continua să colaboreze ]]> 11.03.2022 16:56 Granturi de maxim 300 000 de dolari pentru proiecte de infrastructură <![CDATA[Granturi de maxim 300 000 de dolari pentru proiecte de infrastructură // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4322&t=/Presa/Noutati/Granturi-de-maxim-300-000-de-dolari-pentru-proiecte-de-infrastructura/ Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală: Infrastructura de irigare Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include: Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei. De obicei, aceste sisteme includ: stația de pompare, conducta de aducțiune terenurile beneficiarilor cu hidranți (la necesitate), bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de ]]> 04.03.2022 10:55 Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Moldova sunt invitate să dobândească cunoștințe despre eficiența utilizării resurselor <![CDATA[Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Moldova sunt invitate să dobândească cunoștințe despre eficiența utilizării resurselor // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4318&t=/Presa/Noutati/Intreprinderile-mici-i-mijlocii-IMM-din-Moldova-sunt-invitate-sa-dobandeasca-cunotinte-despre-eficienta-utilizarii-resurselor/ EU4Environment, programul de mediu al UE (un program regional finanțat de Uniunea Europeană) caută IMM-uri să participe la programul RECP ca companii demonstrative și/sau membri ai cluburilor RECP din Cahul și Găgăuzia. În cadrul campaniei eu4environment, finanțată de UE, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) organizează evenimente dedicate eficienței resurselor și producției mai curate (RECP) în Moldova pentru întreprinderile industriale. Acestea sunt implementate cu sprijinul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și mijlocii (ODIMM). RECP este una dintre cele mai relevante ]]> 02.03.2022 10:03 Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» <![CDATA[Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4315&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Lucrari-de-constructie-din-proiect-Imbunatatirea-conditiilor-de-trai-i-de-agrement-a-locuitorilor-din-zona-de-revitalizare/ Lucrări de construcție din proiect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» Obiect Scopul achiziției Titlu Lucrări de construcție din proect «Îmbunătățirea condițiilor de trai și de agrement a locuitorilor din zona de revitalizare» Cod CPV principal 45200000-9 - Полные или частичные строительные работы и публичные работы Tipul contractului Lucrari Valoarea totală estimată fără TVA 3 459 180.00 MDL Criteriul de atribuire Prețul cel mai scăzut Descriere succintă «Обустройство подъездных путей от района "Мясокомбинат» к городскому парку "40 лет ВЛКСМ" в мун. Чадыр-Лунга» Informații privind loturile Acest contract este împărţit ]]> 25.02.2022 16:08 Planul de achizitii al ADR UTA Găgăuzia pentru 2022 <![CDATA[Planul de achizitii al ADR UTA Găgăuzia pentru 2022 // Planificare]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4301&t=/Achizitii-Publice/Planificare/Planul-de-achizitii-al-ADR-UTA-Gagauzia-pentru-2022/ Planul de achizitii al ADR UTA Găgăuzia pentru 2022]]> 14.02.2022 10:44 Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților <![CDATA[Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4286&t=/Presa/Noutati/Furnizor-de-servicii-privind-consolidarea-capacitatilor/ Detalii În scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilor, Solidarity Fund PL în Moldova a realizat în 2020 un „Raport de evaluare asupra potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană”. Rezultatele acestui Raport arată că în diferite orașe există un nivel diferit al necesităților de dezvoltare, reieșind din structura primăriilor și numărul personalului, precum și din capacitățile personale ale angajaților. Scopul serviciilor Elaborarea modulelor de instruiri descrise (planificare strategică și managementul proiectelor) și implementarea acestora în cadrul a cel puțin 2 evenimente organizate pentru actorii de nivel regional și local, al căror ]]> 11.01.2022 08:44 Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional <![CDATA[Solidarity Fund PL în Moldova angajează Consultant/ă pentru elaborarea unui Manual operațional // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4250&t=/Presa/Noutati/Solidarity-Fund-PL-in-Moldova-angajeaza-Consultanta-pentru-elaborarea-unui-Manual-operational/ Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane din anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) pentru anii 2021 – 2022, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională pentru implementarea prevederilor HG nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027, în special pentru ]]> 20.10.2021 13:52 Posibilitatea de a participa la Proiectul demonstrativ „Generarea și energia regenerabilă" <![CDATA[Posibilitatea de a participa la Proiectul demonstrativ „Generarea și energia regenerabilă" // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4222&t=/Presa/Noutati/Posibilitatea-de-a-participa-la-Proiectul-demonstrativ-Generarea-i-energia-regenerabila/ AO Green City Lab Moldova invită autoritățile / instituțiile publice (A/IP) și asociațiile de locatari / coproprietari în condominiu (AC) interesate să aplice pentru a deveni beneficiari ai proiectului ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile”. Despre proiect: Asociația Obștească ”Green City Lab Moldova” (GCL) a fost înființată la inițiativa și cu suportul Proiectului PNUD Moldova ”Orașe verzi durabile pentru Moldova” (OVDM) și activează în calitate de unitate de implementare pentru proiecte demonstrative ale OVDM. Proiectul demonstrativ ”Generare distribuită a energiei electrice regenerabile” este orientat spre Autoritățile ]]> 16.08.2021 11:33 GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT <![CDATA[GRANTURI DE PÂNĂ LA 2 MILIOANE LEI PENTRU COMPANIILE ORIENTATE SPRE EXPORT // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4213&t=/Presa/Noutati/GRANTURI-DE-PANA-LA-2-MILIOANE-LEI-PENTRU-COMPANIILE-ORIENTATE-SPRE-EXPORT/ ODIMM lansează apelul de Granturi mari pentru companiile din Republica Moldova orientate spre export. Valoarea grantului este de la 250 000 lei pâna la 2 000 000 lei.Contribuția proprie este de minim 50%.Termenul limită de depunere a aplicațiilor: 03.09.2021.Aplicarea la Grant se face în regim online: https://bit.ly/2Wmkvhj Suportul financiar va fi oferit prin Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora pentru: ✔ achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații;✔ înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală;✔ procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor ]]> 04.08.2021 10:49 Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. <![CDATA[Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4189&t=/Presa/Noutati/Proiectul-de-Rezilienta-Rurala-IFAD-VII-anunta-cel-de-al-doilea-apel-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022/ Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță cel de-al doilea apel pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022. Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 USD poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole. Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală: Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare care va oferi condițiile necesare ]]> 22.06.2021 11:20 A fost lansat un program de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova <![CDATA[A fost lansat un program de finanțare a economiei verzi în Republica Moldova // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4172&t=/Presa/Noutati/A-fost-lansat-un-program-de-finantare-a-economiei-verzi-in-Republica-Moldova/ Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de noi tehnologii ecologice în cadrul Programului de Finanțare a Economiei Verzi (GEFF), derulat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), lansat astăzi în format online. Acesta prevede o linie de credit de până la 20 de milioane de euro, disponibili prin băncile locale, și consultanță gratuită beneficiarilor pentru a selecta tehnologiile cele mai potrivite. De împrumuturi pentru tehnologii verzi pot beneficia atât persoanele fizice sau asociațiile de proprietari de locuințe, cât și întreprinderile private. Beneficiarii pot ]]> 19.04.2021 13:53 Până la 60,000 Euro pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri <![CDATA[Până la 60,000 Euro pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4155&t=/Presa/Noutati/Pana-la-60000-Euro-pentru-crearea-i-dezvoltarea-Fondurilor-de-sustinere-a-antreprenoriatului-pentru-tineri/ Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea ]]> 24.03.2021 08:30 2021 <![CDATA[2021 // Planuri anuale de implementare a Strategiei]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=693&id=4149&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-anuale-de-implementare-a-Strategiei/2021/ 17.03.2021 14:12 2020 <![CDATA[2020 // Planuri anuale de implementare a Strategiei]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=693&id=4148&t=/Planificare-i-programare-regionala/Planuri-anuale-de-implementare-a-Strategiei/2020/ 17.03.2021 14:11 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) <![CDATA[ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4146&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/priglasenie-k-ucactiiu-v-protedure-gocudarctvennoi-zakupki-uclug-nebolisoi-ctoimocti-po-zakupke-kurcov-izuceniea-ruminckogo-eazika-onlain-dlea-clenov-regionalinogo-coveta-po-razvitiiu-povtorno/ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЦЕДУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ УСЛУГ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ КУРСОВ ИЗУЧЕНИЯ РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН ДЛЯ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ (ПОВТОРНО) ANUNȚ DE PARTICIPARE (CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU MEMBRI CRD)(REPETAT)]]> 15.03.2021 16:08 ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 <![CDATA[ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Национальной программы развития городов-полюсов роста в Республике Молдова на 2021 // Acte legislative]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=343&id=4143&t=/Legislatie/Acte-legislative/poctanovlenie-ob-utverjdenii-nationalinoi-programmi-razvitiea-gorodov-poliucov-rocta-v-recpublike-moldova-na-2021/ 11.03.2021 13:44 Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества <![CDATA[Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4142&t=/Presa/Noutati/agentctvo-regionalinogo-razvitiea-ato-gagauziea-obieavleaet-konkurc-na-zamesenie-vakantnoi-doljnocti-cpetialicta-po-vnesnemu-cotrudnicectvu-otdela-planirovaniea-i-regionalinogo-cotrudnicectva/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА Агентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности: Специалист по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества; Основные условия для участия в конкурсе: На указанную должность может ]]> 09.03.2021 13:20 Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов <![CDATA[Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4140&t=/Presa/Noutati/agentctvo-regionalinogo-razvitiea-ato-gagauziea-obieavleaet-konkurc-na-zamesenie-vakantnoi-doljnocti-cpetialicta-po-gocudarctvennim-zakupkam-otdela-integrirovannogo-menedjmenta-proektov/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  Агентство регионального развития АТО Гагаузия, расположенное по адресу мун. Комрат, ул. Победа, 50 объявляет конкурс на замещение вакантной должности:  Специалист по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов; Основные условия для участия в конкурсе: На указанную должность может поступить лицо, которое отвечает следующим условиям: является ]]> 09.03.2021 13:13 Вакансии на 09.03.2021 <![CDATA[Вакансии на 09.03.2021 // Funcții vacante]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=773&id=4139&t=/Informatii-utile/Functii-vacante/vakancii-na-09032021/ Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по внешнему сотрудничеству отдела планирования и регионального сотрудничества     Агентство регионального развития АТО Гагаузия объявляет конкурс на замещение вакантной должности специалиста по государственным закупкам отдела интегрированного менеджмента проектов ]]> 09.03.2021 13:04 Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) <![CDATA[Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) // Noutăți]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4134&t=/Presa/Noutati/Anunt-privind-achizitia-publica-Digitalizarea-retelelor-de-utilitati-apa-i-canalizare-prin-utilizarea-programelor-GIS-cu-sursa-deschisa-open-source-GIS-software/ ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”. Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile ]]> 02.03.2021 15:41 Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) <![CDATA[Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) // Proceduri]]> http://www.adrgagauzia.md/libview.php?l=ro&idc=649&id=4131&t=/Achizitii-Publice/Proceduri/Anunt-privind-achizitia-publica-Digitalizarea-retelelor-de-utilitati-apa-i-canalizare-prin-utilizarea-programelor-GIS-cu-sursa-deschisa-open-source-GIS-software/ ANUNȚ privind inițierea achiziției de către GEOtest s.a. prin intermediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat”. Compania GEOtest s.a., prin intermediul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) anunță inițierea procedurii de achiziție „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software) în municipiile ]]> 02.03.2021 13:51