print
Контактная информация
17.01.2017
Datele de contact ale colaboratorilor Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
Nr. d/o Nume, Prenume Funcția Telefon serviciu             (fix, mobil) e-mail serviciu
ADR UTA Găgăuzia
1 Donceva Tatiana Director 69226079 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
  Secția administrativă
2 Arnaut Ecaterina șef secție/contabil-șef 67488534 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
3 Sarî Liudmila manager de oficiu/specialist cadre 67711106 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md 
4 Arnaut Dmitrii conducător auto 68415367  
5 Dimitroglo Ecaterina direticătoare 68876633  
  Secția planificare și cooperare regională
6 Gradinar Svetlana șef secție 68101123 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
7 Mitioglo Valerii specialist planificare-comunicare 67172000 v.mitioglo.adrgagauzia@gmail.com
8 Cîssa Elena specialist relații APL/CRD/jurist 79552077 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
         
  Secția managementul integrat al proiectelor
9 Mavrodi Nicolai  șef secție 67711105 n.mavrodi.adrgagauzia@gmail.com
10 Sarî Ivan specialist monitorizare proiecte 67711107 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
11 Sibov Andrei specialist achiziții publice 76064013 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
  Secția monitorizare și evaluare
12 Sacalî Nicolai șef secție 79344635 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
13 Gheorghița Alexandr specialist monitorizare și evaluare 67711130 adrgagauzia@adrgagauzia.gov.md
Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Găgăuzia