Prima   -  Programmа de Revitalizare Urbană - Dezvoltarea urbană – Abordarea de Revitalizare Urbană

Dezvoltarea urbană – Abordarea de Revitalizare Urbană

   
02.09.2019    

Dezvoltarea urbană este una dintre direcțiile noastre de activitate, realizată în baza abordării de Revitalizare Urbană în mai multe orașe din țară. Ideea principală este transformarea pozitivă a acelor părți ale orașelor, care sunt în criză și au nevoie de schimbări - sociale, arhitecturale și economice. Revitalizarea urbană este despre oameni, comunitate, spații publice, infrastructură, cât și despre inovație.

Procesul de Revitalizare Urbană este desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrat1 teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui Program de Revitalizare Urbană.

La etapa de inițiere a Revitalizării Urbane în oraș, colaborăm cu APL-ul care recunoaște Revitalizarea Urbană drept prioritate de dezvoltare a orașului, desemnând o persoană responsabilă pentru proces și creând un comitet de coordonare. Urmează etapa cea mai provocatoare – elaborarea Programului de Revitalizare Urbană2 a orașului. Aceasta presupune delimitarea orașului pe zone și analiza lor în baza unui șir de indicatori, selectarea zonei de revitalizare3, vizite în teren pentru descoperirea resurselor locale, crearea Comisiei Consultative4 pentru identificarea problemelor, necesităților și potențialului zonei etc. Produsul acestei etape reprezintă aprobarea Programului de Revitalizare Urbană, dezvoltat într-o manieră participativă.

Următorul pas presupune transpunerea în realitate a Programului, proces care implică realizarea tuturor ideilor de îmbunătățire a zonei de revitalizare, care au impact asupra întregului oraș.

În urma celor aproape trei ani de activitate, în procesul de Revitalizare Urbană, demarat în Republica Moldova, sunt implicate opt orașe cu experiență din 2018 (Ocnița, Soroca, Edineț, Bălți, Cimișlia, Ungheni, Ialoveni, Căușeni) și 8 orașe implicate începând cu 2019 (Sângerei, Drochia, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Rezina, Strășeni, Cahul, Ștefan Vodă).

La nivel național, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova a dezvoltat un document de reglementare – „Linii directoare pentru revitalizarea urbană în Republica Moldova” – pentru pregătirea orașelor în procesul de revitalizare.

Notă explicativă

  1. Activități integrate – implicarea locuitorilor și partenerilor locali în intervențiile inovative și creative în zona de revitalizare, menite să soluționeze provocările locale.
  2. Program de Revitalizare Urbană – un document elaborat în comun de către autorități publice locale, cetățeni și alți actori locali. Acesta descrie viziunea comună, direcțiile de dezvoltare, activitățile și investițiile specifice, care au ca obiectiv reabilitarea zonei de revitalizare;
  3. Zona de revitalizare – o parte a orașului, care se află în situație de criză, selectată pentru reabilitare printr-un set de intervenții;
  4. Comisia Consultativă – include reprezentanții părților interesate de revitalizarea zonei – lideri locali, locuitori activi, agenți economici, instituții publice, ONG-uri etc.