Prima   -  Presa   -  Noutăți - Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia anunță desfășurarea concursului de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat, în componența Consiliului Regional.

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia anunță desfășurarea concursului de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat, în componența Consiliului Regional.

   
06.11.2019   1673 Accesări  

Pentru executarea Legii nr. 127 din 08.02.2008 " cu privire la măsurile de implementare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului (MSHRROS) anunță despre inițierea procesului de selectare a reprezentanților societății civile și sectorului privat din UTA Găgăuzia, care în comun cu autoritățile administrației publice vor face parte din Consiliul Regional pentru dezvoltare al UTA Găgăuzia.

 

 

 

Pentru participarea la concurs a reprezentanților sectorului privat candidatul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- să fie cetățean al Republicii Moldova;

- să cunoască limba de stat;

- să aibă capacitate maximă;

- să fie apt să lucreze din punct de vedere medical;

- nu au cazier judiciar restante pentru infracțiuni comise în mod deliberat;

- cel puțin 3 ani de activitate în acest domeniu.

 

Pentru a participa la concurs reprezentanții societății civile candidatul trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- să fie cetățean al Republicii Moldova;

- să cunoască limba de stat;

- să aibă capacitate maximă;

- să fie apt să lucreze din punct de vedere medical;

- cel puțin 3 ani de experiență în realizarea proiectelor de dezvoltare socio-economică în localitatea finanțată de donatorii internaționali;

- cel puțin 3 ani de experiență în promovarea partenerilor locali și regionali;

- experiența și calificarea corespunzătoare pentru dezvoltarea regională a persoanei care pretinde a fi membru al Consiliului Regional;

- nu au cazier judiciar restante pentru infracțiuni comise în mod deliberat;

- studii superioare licențiat / master, de preferință în domeniul economiei, dreptului, administrației publice.

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

  • experiența timpurie a implicării organizației în proiecte publice;
  • posibilitatea candidatului de a participa la activitatea specifică a Consiliului Regional pentru dezvoltare;
  • posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Regional pentru dezvoltare.

 

Pentru a participa la concurs trebuie prezentate următoarele documente:

a) Cererea de participare la concurs;

b) CV-candidat care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru dezvoltare;

c) scrisoarea motivațională a candidatului pentru dobândirea calității de membru al Consiliului Regional pentru dezvoltare;

d) Copia Buletinului de identitate;

d) copii ale documentelor care confirmă educația;

e) certificatul de necondiționalitate sau declarația pe propria răspundere;

g) certificat medical care confirmă starea de sănătate corespunzătoare;

i) copia certificatului de înregistrare ONG;

k) CV ONG-uri;

l) Anexa nr. 2 a bilanțului contabil al întreprinderii - " raportul privind veniturile și cheltuielile»;

m) portofoliul activităților ONG-urilor (pentru reprezentanții societății civile)

Candidatul poate atașa și alte documente pe care le consideră necesare, precum și recomandări, copii ale documentelor care confirmă abilitățile profesionale.

Copii ale documentelor trebuie să fie prezentate împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Participanții interesați urmează să expedieze o scrisoare Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia la adresa: M. Comrat, str. adr.utag@gmail.com) - cu mențiunea "scrisoarea RSR a UTA Găgăuzia / sectorul privat [denumirea organizației]", cu anexarea următoarelor documente:

Termenul limită pentru primirea documentelor _ _ _ _ _ _ _ 28 noiembrie_________, 17.00.

Persoana de contact: Kyssa Elena, specialist în Politici Regionale și cooperare externă, 029822347.