Prima   -  Presa   -  Noutăți - Anunț privind lansarea Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri „Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului”

Anunț privind lansarea Programul de Granturi Mici pentru ONG-uri „Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului”

   
23.09.2019   804 Accesări  

Asociația Obștească (A.O.) EcoContact, cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei (SIDA), lansează propunerea de oferte pentru ONG-urile din domeniul mediului în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”.

Scopul Programului de Granturi Mici  este dezvoltarea capacității comunităților locale pentru a face față provocărilor din domeniul mediului. PGM va susține inițiativele și acțiunile locale menite să soluționeze problemele de mediu cu care se confruntă comunitățile locale, fapt care, pe termen lung, va îmbunătăți nivelul de trai al populației.

Programul va susține proiectele care au drept scop:  

 • să contribuie la reducerea poluării aerului, apei și solului;
 • să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • să îmbunătățească potențialul monitorizării protecției mediului;
 • să desfășoare activități educaționale în domeniul protecției mediului;
 • să îmbunătățească potențialul comunităților locale de adaptare la schimbările climatice;
 • să îmbunătățească accesul la energia verde prin creșterea eficienței energetice și creșterea utilizării energiei regenerabile;
 • să dezvolte procesul de gestionare a deșeurilor;
 • să integreze aspectele relevante mediului în Planul de dezvoltare locală;
 • să susțină conservarea și reabilitarea biodiversității și ariilor protejate naturale.

Criteriile de eligibilitate:

 • Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos.

Nu sunt eligibile:

 • Organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova;
 • Persoanele fizice;
 • Organizațiile/instituțiile guvernamentale;
 • Autoritățile publice;
 • Partidele politice; 
 • Organizațiile religioase;
 • Sindicatele.

O organizație poate depune doar o singură cerere de grant.

Regiunea geografică eligibilă proiectului: propunerea de proiecte pentru PGM va susține inițiativele din ariile geografice unde A.O EcoContact desfășoară activități și implementează diverse proiecte. Aria geografică eligibilă și procentul indicativ de finanțare sunt următoarele:

 • Regiunea geografică nr. 1: Comunitățile din bazinul hidrografic al râului Lăpușna (50%)
 • Regiunea geografică nr. 2: Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos” (30%)
 • Regiunea geografică nr. 3: Municipiul Chișinău (20%)

Finanțarea proiectului:

În funcție de experiența în implementarea proiectelor de mediu, organizația poate solicita una din următoarele sume de finanțare:

 • Nivel începător – până la 200 000 MDL (organizații care nu au implementat niciun proiect sau/și au implementat ultimul proiect în domeniul mediului mai mult de 3 ani în urmă).
 • Nivel intermediar – până la 400 000 MDL (cel puțin două proiecte în domeniul mediului, implementate pe parcursul ultimilor 3 ani).
 • Nivel avansat – până la 600 000 MDL (organizații cu experiență bogată, de cel puțin cinci proiecte în domeniul mediului, implementate pe parcursul ultimilor 3 ani).

Bugetul total al proiectului va fi constituit din 90% grant PGM și 10% co-finanțare din partea organizației aplicante.  Co-finanțarea este obligatorie.  

     Perioada de implementare

 • Durata activităților proiectului trebuie să fie de la 9 luni până la 12 luni, iar proiectul trebuie să fie finalizat cel târziu la 31 octombrie 2020.
 • În cazul propunerilor de proiecte ce vizează lucrări de infrastructură, decizia finală privind acordarea grantului va fi aprobată de către Consiliul de Administrare al A.O. EcoContact, în baza setului de documente tehnice. Aplicantul prezintă setul de documente tehnice după aprobarea preliminară a propunerii de proiect.
 • La etapa de pre-contractare, dosarul propunerii de proiect va fi completat cu indicatorii de monitorizare și planul de acțiuni.
 • Contractul de grant va fi semnat de către A.O. EcoContact și ONG-ul selectat.

Mai multe detalii referitoare la implementare și procedura de raportare pot fi găsite în Ghidul de Implementare PGM.

A.O. EcoContact va organiza sesiuni de informare pentru potențialii beneficiari din regiunile geografice eligibile programului. Experții vor veni cu informații relevante activităților eligibile și criteriilor de selecție ce urmează a fi îndeplinite de către potențialii beneficiari.

Calendarul sesiunilor de informare este următorul:

 • mun. Chișinău: 24 septembrie 2019, ora 10:00; Sala de ședință a Hotelului Flowers, str. N. Anestiade 7.
 • or. Ștefan Vodă: 25 septembrie 2019, ora 10:00; Sala de ședință a Consiliului Raional Ștefan Vodă, str. Libertății, 1.
 • or. Hîncești: 26  septembrie 2019, ora 10:00; Sala de ședință a Consiliului Raional Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 126.

Locația va fi comunicată la înregistrarea prealabilă.

Persoanele interesate să participe la sesiunile de informare se pot înregistra la adresa de e-mail PGM@vox.md sau să contacteze persoana de contact, Cătălina Arghir, la nr. de telefon 069110075,

Cererile de grant trebuie să fie prezentate în limba română. Vor fi examinate doar cererile complete, ce conțin toate documentele/anexele solicitate.  

Dosarul complet TREBUIE să conțină următoarele documente:

 1. Formularul de aplicare (Anexa A);
 2. Bugetul proiectului (Anexa B);
 3. Certificatul de înregistrare a organizației aplicante;
 4. Certificatul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul de Stat al solicitantului pentru ultimul an fiscal;
 5. CV-urile personalului și experților-cheie.

Toate documentele menționate mai sus trebuie să fie expediate DOAR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ, prin e-mail, cu subiectul: PGM Cerere, [denumirea ONG-ului] la PGM@vox.md, nu mai târziu de 06 octombrie 2019, ora 23:59.

 

Întrebările pot fi adresate persoanelor de contact:

Ion Marin (068099347),

Cătălina Arghir (069110075),

 e-mail: PGM@vox.md