Prima   -  Presa   -  Noutăți - Proiectul regional EU4Climate va sprijini Moldova în contextul fenomenului schimbărilor climatice.

Proiectul regional EU4Climate va sprijini Moldova în contextul fenomenului schimbărilor climatice.

   
24.04.2019   1000 Accesări  

La Chișinău a fost lansat proiectul regional EU4Climate în Moldova. Inițiativa va sprijini șase țări din cadrul Parteneriatului Estic în eforturile de atenuare și adaptare la schimbările climatice și dezvoltarea acestora spre o economie cu emisii reduse și rezilientă la schimbările climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris. Proiectul EU4Climate este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

EU4Climate, cu o durată de patru ani, 2019-2022, va sprijini Republica Moldova să adopte măsuri concrete împotriva schimbărilor climatice prin implementarea Acordului de la Paris și să îmbunătățească politicile și legislația din domeniul climei. Ambiția sa este de a limita impactul negativ al schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a face societatea mai rezistentă la acestea.

Prezent la evenimentul de lansare, Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Valentina Țapiș a făcut referință la importanța problemlor climatice: „țara noastră a recunoscut complexitatea fenomenului schimbărilor climatice în context global și şi-a asumat angajamente ca țară în curs de dezvoltare. Prin prima sa Contribuție Națională Determinată din 2015, Republica Moldova s-a angajat să atingă către anul 2030 ținta necondiționată de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 64% comparativ cu nivelul anului 1990.Angajamentul de reducere respectiv ar putea crește în mod condiționat până la 78%, în cazul oferirii de resurse financiare cu costuri reduse, transferului de tehnologii și cooperării tehnice cu țările industrial dezvoltate, în măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei".

În aceeași ordine de idei, Șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova. Peter Michalko, a specificat că Uniunea Europeană este lideră în promovarea durabilității mediului și abordarea schimbărilor climatice, iar Comisia Europeană și-a publicat recent viziunea, potrivit căreia UE va fi prima economie majoră din lume care să devină neutră din punct de vedere al climei până în anul 2050: “Parteneriatul Estic are un rol important în eforturile noastre comune de a obține o dezvoltare durabilă verde și de lungă durată.În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a alocat aproximativ 580 de milioane de euro pentru acțiuni legate de mediu, climă, eficiență energetică și energie regenerabilă pentru țările Parteneriatului Estic. Sunt mândru să anunț că UE investește încă 8,8 milioane de euro în proiectul EU4Climate, ceea ce va permite Republicii Moldova să se alăture eforturilor noastre de a crea un viitor mai bun și un mediu mai curat pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare”.

Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Dima Al-Khatib, a menționat că Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este un avocat neobosit pentru susținerea proiectelor de mediu și de combatere a efectelor schimbării climatice, în contextul nefast asupra oamenilor, comunităților, țărilor și durabilității planetei: “Având zeci de ani de experiență la nivel mondial, regional și național, PNUD sprijină țările să pună în aplicare măsuri ambițioase privind schimbările climatice și să depună eforturi pentru un viitor rezilient, incluziv și durabil pentru toți,în conformitate cu Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, Cadrul de la Sendai și Acordul de la Paris. Lansarea proiectului EU4Climate oferă un imbold și deschide noi oportunități de acțiuni climatice în regiune. Este un proiect important și de mare valoare pentru țările din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova".

Proiectul EU4Climate va contribui la ajustarea legislației naționale la standardele UE în domeniul climei, inclusiv la Tratatul Energetic, la integrarea climei în politicile sectoriale și la implementarea cadrelor juridice și de politici din domeniul schimbărilor climatice, adoptate în ultimii cinci ani. EU4Climate va susține implementarea unui sistem riguros de raportare a volumului redus de emisii de gaze cu efect de seră, în condițiile în care schimbările climatice pot provoca daune grave economiei, business-ului și agriculturii.

Inițiativa va mai sprijini fortificarea capacităților de mobilizare de fonduri pentru sectorul climatic de la partenerii de dezvoltare, fondurile globale de mediu și schimbări climatice și alte surse. Proiectul va efectua o analiză a cheltuielilor publice în câteva instituții publice, pentru vedea în ce măsură acestea contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

Proiectul EU4Climate (cu un buget total de 8,8 milioane de euro) include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.