Prima   -  Presa   -  Noutăți - Ministrul Nicolae Ciubuc: ”MADRM va depune eforturi pentru a crea premisele necesare ca până în anul 2030 toți cetățenii să aibă acces la apă calitativă”

Ministrul Nicolae Ciubuc: ”MADRM va depune eforturi pentru a crea premisele necesare ca până în anul 2030 toți cetățenii să aibă acces la apă calitativă”

   
26.03.2019   924 Accesări  

Pe 22 martie, în întreaga lume este marcată Ziua mondială a Apei.Astăzi, la Chișinău, cu această ocazie a fost organizată conferința cu genericul: ”Nici un râu fără atenție”.Scopul evenimentului a fost de a sublinia importanța gestionării corecte a tuturor cursurilor de apă, identificarea problemelor existente şi posibilele soluţii pentru îmbunătățirea calității râurilor din țară.

Ministrul, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a vorbit în cadrul evenimentului despre importanța accesului cetățenilor la apă și rolul resurselor de apă în asigurarea standardelor de viață a populației.

”În Republica Moldova există peste 3 mii de râuri, iar clasele IV și V de calitate a acestora ne indică, din păcate, gradul înalt de poluare, cu excepția fluviului Nistru și râului Prut, care pe diferite sectoare au clasa de calitate II și III.În conformitate cu Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”, urmează a fi implementate un şir de acţiuni care să contribuie la protecția resursei de apă şi asigurarea accesului echitabil la apă.Ne propunem să îmbunătățim cadrul normativ, să îmbunătățim rețeaua de monitorizare a calității apelor râurilor mici, în special prin organizarea de expediții în teritoriu, care vor începe în această primăvară.Expedițiile sunt planificate pentru un an de zile, iar rezultat așteptat este de a cunoaște starea reală a fiecărui râuleț din țară.MADRM va depune eforturi pentru a crea premisele necesare ca până în anul 2030 toți cetățenii să aibă acces la apă calitativă”, a subliniat, în discursul său, ministrul Nicolae Ciubuc.

Totodată, oficialul a precizat că prin modificările aprobate în 2018 la Legea apelor, se accentuează necesitatea sporirii măsurilor de protecţie a resurselor de apă, consolidarea activității Comitetelor bazinale şi de sub-bazin pentru implicare mai activă în gestionarea districtelor.

”Acum este important să ne consolidăm eforturile de implementare a acțiunilor și măsurilor prevăzute în Planuri ca să înregistrăm acele rezultate spre care tindem, mă refer aici la atingerea clasei III de calitate pentru toate râurile din țară până în anul 2030, conservarea vieții acvatice, asigurarea cantităţii şi calităţii adecvate pentru toate cerinţele.Măsuri corespunzătoare urmează a fi întreprinse pentru toate rîurile – pentru a nu lăsa ”Nici un rîu fără atenţie!”Acum, mai mult ca oricând, se impune protejarea surselor de apă pentru a lăsa generaţiilor viitoare resurse suficiente și un mediu sănătos” a precizat ministrul Nicolae Ciubuc.

În discursul său, oficialului a vorbit despre eforturile autorităților publice centrale și locale , în vederea asigurării accesului la apă potabilă a cetățenilor, precizând că: ”În ultimii trei ani, aproximativ 92 mii persoane au fost conectate la apeducte și peste 28 de mii de cetățeni beneficiază de acces la sisteme de canalizare.În anul 2017 circa 818 mii persoane aveau acces la servicii centralizate de canalizare, ce prezintă 23,1% din total populație.În mediul urban s-au înregistrat 770,6 mii persoane care aveau acces la servicii centralizate de canalizare, reprezentând 50,6% din populația urbană a țării, iar din mediul rural – 47,4 mii persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 2,3% din populația rurală a țării”.

În acest context, principalele acțiuni în vederea redresării situației actuale, autoritățile centrale își propun să îmbunătățească calitatea apelor din fluviul Nistru, rîul Prut şi pentru alte ape de suprafață (cu accent pe subbazinele hidrografice ale rîurilor Răut, Bîc, Ichel, Botna, Naslavcea-Vasilcău, Delia, Şovăţ, Frumoasa-Crihana), să implementeze principiile de management integrat al resurselor de apă pe toate bazinele şi subbazinele hidrografice, inclusiv prin aplicarea practicilor prietenoase mediului în toate sectoarele economiei naționale.De asemenea, urmează a fi construite sau rehabilitate stațiile de epurare în localitățile cu un număr mai mare de 15 mii de locuitori, care să epureze apele uzate normativ, în conformitate cu valorile-limită admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor uzare evacuate în corpurile de apă.

Potrivit informațiilor oferite în cadrul conferinței, pentru populația Republicii Moldova volumul de apă disponibil este de aproximativ 500 m3 pe cap de locuitor pe an sau chiar mai puțin.Pragurile recomandate la nivel internațional definesc un volum de circa trei ori mai mare.

Amintim, Ziua mondială a apelor a fost instituită în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992, prin care s-a urmărit aducerea în atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protecţiei apelor și de a responsabiliza întreaga societate referitor la întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă.