Prima   -  Presa   -  Noutăți - Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatelor Locale pentru reducerea inegalităților și asigurarea unei piețe a muncii incluzive la nivel local

Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță Concursul de granturi pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatelor Locale pentru reducerea inegalităților și asigurarea unei piețe a muncii incluzive la nivel local

   
02.04.2018   1081 Accesări  

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”.Proiectul, cu durata de 32 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.
Una din activitățile proiectului presupune crearea a șase Centre (Hub-uri) de Suport în Afaceri pentru a sprijini crearea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) viabile și generarea oportunităților de stimulare a dezvoltării economice în regiuni. Hub-urile de Suport în Afaceri vor servi ca mijloc eficient în susținerea inițiativei private și vor contribui la fortificarea parteneriatului dintre sectorul public și privat în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunităților și regiunilor.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile, care se vor angaja responsabil și activ în crearea un mediu favorabil creării și dezvoltării business-ului mic și mijlociu prin înființarea și dezvoltarea Hub-urilor locale și regionale de suport în afaceri. Aceste Centre vor oferi un mediu antreprenorial și de învățare, asistență în managementul de afaceri, instruire și coaching, acces la servicii de finanțare, servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate.Prin activitatea lor, Hub-urile vor sprijini accelerarea afacerilor și vor contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Programul va încuraja înființarea Centrelor de Suport în Afaceri (Hub-urilor) în asociere cu Incubatoare de Afaceri existente, cu filialele Camerei de Comerț și Industrie, universități, centre de inovare, parcuri tehnologice, parcuri industriale, care operează în zonă, cooperarea și dezvoltarea de servicii complementare în comun cu alte inițiative similare.


Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 360 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 60 000 EUR. Granturile vor fi oferite în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectelor. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.

Prezentarea propunerilor de proiect

Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente, care pot fi decărcate mai jos:

  1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene
  2. Bugetul total solicitat în baza formularului Fundației Est-Europene;
  3. Scrisoare de susținere din partea administrației publice locale cu indicarea suportului concret pe care administrația sau alte entități active în serviciul public îl va oferi;
  4. În cazul când există surse terțe de cofinanțare a proiectului depus, se va anexa și o scrisoare de confirmare din partea respectivului finanțator.
  5. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la proiectul depus (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.)

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi Hub de suport în afaceri” până la data de 22 aprilie 2018.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Hub de suport în afaceri” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință și anexele necesare.