Prima   -  Legislație   -  Acte legislative
Acte legislative
HOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019
HGO1328/2016ID intern unic: 368479 Версия на русскомFişa actului juridicRepublica MoldovaGUVERNULHOTĂRÎRE Nr. 1328 din 13.12.2016pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471 art Nr : 1440Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă Planul de acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (se anexează).2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acţiuni aprobat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia.3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, pînă la data
05.03.2019     
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională 2012
anexa_nr.1_Formular_Nota_conceptual.docxanexa_nr.2_dormular_CCF.docxAnexa_nr.3-7docx.docxIntructiunea_pentru_utilizatori-2016aa.pdf
08.09.2017     
   
H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017
H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 nr. 485 din 29.06.2017
08.09.2017     
HOTĂRÎRE Nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020
Republica MoldovaGUVERNULHOTĂRÎRE Nr. 203 din  29.03.2017cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 293    În temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68), cu modificările și completările ulterioare, şi în scopul promovării eficiente a politicii statului în domeniul dezvoltării regionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:    1. Se aprobă Documentul unic de program
08.09.2017     
   
HOTĂRÎRE Nr. 158 din 04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională
HOTĂRÎRE Nr. 158 din  04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională
08.09.2017     
LEGE Nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
LEGE Nr. 179  din  10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
07.09.2017     
   
LEGE Nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
LEGE Nr. 81 din  18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
07.09.2017     
   
   
Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016–2020
3._Strategia_Nationala_de_Dezvoltare_Regionala_2016-2020.pdf
07.09.2017     
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională
Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională
07.08.2017     
   
HOTĂRÎRE Nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
HOTĂRÎRE Nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova
07.08.2017     
LEGE Nr. 307 din 22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
LEGE Nr. 307 din  22.12.2016 pentru completarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
07.08.2017     
   
LEGE Nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
LEGE Nr. 438 din  28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
07.08.2017     
Legea Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat
Prezenta lege stabilește principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele și modalitățile de realizare, procedura de inițiere și de realizare a acestuia, drepturile și obligațiile partenerului public și ale partenerului privat.
Vezi în : româna   русский   10.07.2008      Monitorul Oficial Nr. 165-166 din 02.09.2008  
   
Legea Nr. 295 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011
Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin consolidarea fundamentului pentru o creștere economică robustă, durabilă și incluzivă. În acest context, spiritul și viziunea Strategiei aspiră la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeană. Toate direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmăresc ajustarea politicilor naționale relevante la cele europene.
Vezi în : româna   русский   21.12.2007      Monitorul Oficial Nr. 18-20 din 29.01.2008